tarcza header image
Start arrow RODO
RODO
Napisał Sekretariat   
Friday, 25 May 2018

Najważniejsze informacje dot. przetwarzania danych osobowych  w  Zespole Szkól Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącym we Włodawie  obowiązujące od 25.05.2018 r.

 

1.    Administratorem Danych Osobowych  (ADO) w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącym we Włodawie  jest  Eugeniusz Omelczuk - dyrektor, ul. Modrzewskiego 24, 22-200 Włodawa, Tel. 825721488, email-

2.    Inspektorem Danych Osobowych (IOD)  jest Tomasz Nowakowski kontakt:

3.    Przetwarzanie danych osobowych (PDO) w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącym we Włodawie odbywa się zgodnie z prawem w jednej lub kliku poniżej opisanych sytuacjach:

 1.  w celu wypełnienia obowiązku  prawnego
 2.  o ile jest  niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby fizycznej
 3. jeśli jest  niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
 4.  za wyraźną zgodą danej osoby  

4.    Mówiąc o danych osobowych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącym we Włodawie należy rozumieć  wszystkie posiadane  tam zasoby informacyjne  i  wszystkie formy tej informacji zarówno  papierową jak i elektroniczną

5.    Czas przechowywania danych osobowych zależy od kategorii tych danych i wynosi od kliku do kilkudziesięciu lat

6.    Dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym prawnie instytucjom lub organom państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie na ich wniosek

7.    Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez ADO przysługują następujące prawa:

 1. do dostępu  do swoich danych
 2. do sprostowania   swoich danych
 3.  do usunięcia   swoich danych
 4. do ograniczenia przetwarzania swoich danych
 5. do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych
 6. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  Cofnięcie nie wpływa na przetwarzanie, które było dokonywane wcześniej w związku ze zgodą, której udzieliłeś wcześniej.
 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8.    ADO nie przetwarza  danych osobowych poza UE oraz nie przekazuje danych poza UE.

9.    ADO chroni wszystkie informacje w tym dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem czy modyfikacją na poziomie organizacyjnym i technicznym

 

Więcej o nowych zasadach ochrony danych osobowych

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/? uri=CELEX:32016R0679&from=PL

http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/2410_u.htm

< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej w ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie
Facebook szkoły
ePUAP2
ePUAP
Dziennik UONET+

Ważne strony
Publiczne Gimnazjum Nr 1 we Włodawie
Publiczne Gimnazjum Nr 2 we Włodawie
Kuratorium Oświaty w Lublinie
Nasz Patron -2 Mazowiecki Pułk Saperów
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Powiat włodawski
Ministerstwo Edukacji Narodowej

W skrócie
Czy chcesz się włączyć w rozwój ZSZ NR 1 i II LO we Włodawie? Wstąp w szeregi uczniów naszej szkoły. Zapoznaj się z nowymi zasadami rekrutacji.
Licznik odwiedzin
4034917