tarcza header image
Start arrow Aktualności arrow Nowa bezpłatna usługa Biblioteki Pedagogicznej
Nowa bezpłatna usługa Biblioteki Pedagogicznej
Napisał Sekretariat   
Sobota 28 marca 2009

Szanowni Państwo!

Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie Filia we Włodawie zwraca się do Państwa z prośbą o przekazanie informacji o nowej usłudze proponowanej Nauczycielom Waszej Szkoły.

W celu zapoznania Nauczycieli z najnowszymi treściami dydaktycznymi zawartymi w bieżących czasopismach metodycznych biblioteka proponuje:

  • Bezpłatną informację elektroniczną (na indywidualne adresy nauczycieli) zawierającą spis treści numeru  aktualnego czasopisma metodycznego wybranego przez danego nauczyciela.
  • Jeśli Nauczyciel zechce zapoznać się z treścią któregoś artykułu, przyjmujemy zamówienia (elektronicznie, telefonicznie) na zeskanowanie i przesłanie na skrzynkę nauczyciela wybranego tekstu.
  • Aby skorzystać z wymienionych usług, prosimy o podanie adresów e-mail bibliotekarzom szkolnym (e-mail, imię i nazwisko, szkoła, przedmiot nauczania, ew. tytuły czasopism, których treść Państwa interesuje) lub do Biblioteki Pedagogicznej we Włodawie - telefonicznie (082-572-24-53) i drogą elektroniczną - - (trzeba podać dane: e-mail, imię i nazwisko, szkoła, przedmiot nauczania, ew. tytuły czasopism, których treść Państwa interesuje).
  • W załączeniu - wykaz czasopism prenumerowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną we Włodawie w roku szk. 2008/2009, których treści możemy Państwu przybliżyć.

 

Kierownik biblioteki - Beata Wulczyńska

 

Opracowujemy również zestawienia bibliograficzne dla placówek oświatowych i samorządowych w oparciu o zbiory własne, jak również bazy komputerowe innych bibliotek. Zamówienia można składać osobiście, telefonicznie, drogą elektroniczną, odbiór również drogą elektroniczną.

Osoba zamawiająca zestawienie powinna sprecyzować:

·       temat zestawienia (w miarę możliwości sposób jego ujęcia)

·       zakres chronologiczny wydawnictw (np. wydawnictwa z lat 1999 - 2005)

·       rodzaj wydawnictw (książki, czasopisma)

·       termin wykonania (do uzgodnienia)

·       dane zamawiającego (imię i nazwisko, nazwę instytucji, nr tel., e-mail).

 

 


Czasopisma prenumerowane
przez Bibliotekę Pedagogiczną w roku szk. 2008/2009

1.      Aura (ekologia, ochrona przyrody)

2.      Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji.

3.      Biblioteka w Szkole

4.      Biologia w Szkole

5.      Charaktery (psychologia)

6.      Chemia w Szkole

7.      Chip (informatyka)

8.      Chowanna (pedagogika)

9.      Cogito (magazyn dla młodzieży)

10.    Dyrektor Szkoły

11.    Dziennik Urzędowy MEN

12.    Dziennik Wschodni

13.    Edukacja Ustawiczna Dorosłych

14.    Edukacja. Studia. (pedagogika)

15.    Fizyka w Szkole

16.    Gazeta Wyborcza

17.    Geografia w Szkole

18.    Głos Nauczycielski

19.    Język Polski w Liceum

20.    Język Polski w Szkole - Gimnazjum

21.    Język Polski w Szkole dla kl. 4-6

22.    Języki Obce w Szkole

23.    Korepetytor (konspekty lekcji języka polskiego dla szkół podst. i gimnazjów)

24.    Kultura i Społeczeństwo

25.    Kwartalnik Pedagogiczny (pedagogika)

26.    Lider (promocja zdrowia, kultura zdrowotna i fizyczna)

27.    Matematyka

28.    Matematyka w Szkole - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

29.    Matematyka w Szkole - Szkoła Średnia

30.    Nauczanie Początkowe

31.    Niepełnosprawność i Rehabilitacja

32.    Nowa Szkoła (pedagogika, wychowanie, dydaktyka)

33.    Nowiny Psychologiczne

34.    Opieka Wychowanie Terapia (problemy resocjalizacji)

35.    Pedagogika Społeczna

36.    Polityka

37.    Polityka Społeczna

38.    Polonistyka

39.    Poradnik Bibliotekarza

40.    Praca Socjalna

41.    Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze

42.    Psychologia w Szkole

43.    Rewalidacja

44.    Ruch Pedagogiczny

45.    Szkoła Specjalna

46.    Wiadomości Historyczne

47.    Wszystko dla Szkoły

48.    Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

49.    Wychowanie Muzyczne w Szkole

50.    Wychowanie Na Co Dzień

51.    Wychowanie w Przedszkolu

52.    Wychowawca

53.    Życie Szkoły (edukacja wczesnoszkolna)

Ostatnia aktualizacja ( Sobota 28 marca 2009 )
< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej w ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie
Facebook szkoły
ePUAP2
ePUAP
Dziennik UONET+

Ważne strony
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Lublinie
Powiat włodawski
Publiczne Gimnazjum Nr 1 we Włodawie
Nasz Patron -2 Mazowiecki Pułk Saperów
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Publiczne Gimnazjum Nr 2 we Włodawie

W skrócie
Pierwszą szkołą zawodową we Włodawie była, utworzona w 1929 r. przy Sierocińcu im. Tadeusza Kościuszki, Sejmikowa Szkoła Rzemiosł Sejmiku Włodawskiego. Posiadała ona internat i mieściła się w dzisiejszym budynku oddziału internistycznego Szpitala Powiatowego.
Licznik odwiedzin
5851728