tarcza header image
Start arrow Rekrutacja arrow Oferta ponadpodstawowa arrow Technikum
Technikum
Technikum pojazdów samochodowych
Napisał Sekretariat   
Środa 20 marca 2019

 

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Rozszerzenia: matematyka, fizyka.

Język I: angielski
Język II: niemiecki/rosyjski

Podczas nauki w klasie o tym profilu uczeń ma możliwość zdobycia dwóch  kwalifikacji w zawodzie:

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Praktyki zawodowe – 8 tygodni

Po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe absolwent uzyskuje tytuł technika pojazdów samochodowych. Na życzenie każdy absolwent może otrzymać Suplement do Dyplomu - tzw. Europass, również w wersji angielskiej.

W technikum pojazdów samochodowych uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu budowy, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych. Poznają najnowsze technologie i metody diagnostyczne stosowane w motoryzacji. Wraz z rozwojem tej dziedziny wzrosło zapotrzebowanie na dobrze wykształconych fachowców.

Zaletą tego kierunku są dostosowane treści nauczania do wymogów zmieniającej się techniki samochodowej. Kształcący się w tym zawodzie stają się specjalistami z dziedziny diagnostyki i eksploatacji pojazdów samochodowych. Młodzież przygotowuje się szczególnie w zakresie diagnostyki mechanicznych podzespołów samochodu, naprawy wyposażenia elektryczno-elektronicznego oraz prowadzenia warsztatu samochodowego.

 Absolwent ma szansę zatrudnienia w:

- salonach obsługi i sprzedaży samochodów;
- warsztatach naprawczych pojazdów samochodowych;
- stacjach diagnostyki pojazdów;
- zajezdniach i bazach transportowych;
- firmach przewozowych i kurierskich;
- firmach sprzedających części samochodowe i materiały eksploatacyjne;
- firmach produkujących różnego typu pojazdy, w montowniach.

   

Technikum: Technik pojazdów samochodowych

To jest klasa dla Ciebie!

Ostatnia aktualizacja ( Środa 20 marca 2019 )
Czytaj całość...
Technik robót wykończeniowych w budownictwie
Napisał Sekretariat   
Środa 20 marca 2019

 

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

 

 Rozszerzenia: matematyka, fizyka.

Język I: angielski
Język II: niemiecki/rosyjski

Podczas nauki w klasie o tym profilu uczeń ma możliwość zdobycia dwóch  kwalifikacji w zawodzie:

 

BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie


 Praktyki zawodowe – 8 tygodni


 

  

 


Ostatnia aktualizacja ( Środa 20 marca 2019 )
Czytaj całość...
Technik budownictwa
Napisał Sekretariat   
Środa 20 marca 2019

 

TECHNIK BUDOWNICTWA

 

Rozszerzenia: matematyka, fizyka.

Język I: angielski
Język II: niemiecki/rosyjski

Podczas nauki w klasie o tym profilu uczeń ma możliwość zdobycia dwóch  kwalifikacji w zawodzie:

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Praktyki zawodowe – 8 tygodni

   

Ostatnia aktualizacja ( Środa 20 marca 2019 )
Czytaj całość...
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Napisał Sekretariat   
Poniedziałek 11 marca 2019

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG  GASTRONOMICZNYCH

Rozszerzenia: język angielski, biologia.

Język I: angielski
Język II: niemiecki/rosyjski

Podczas nauki w klasie o tym profilu uczeń ma możliwość zdobycia dwóch  kwalifikacji w zawodzie:

  HGT.02.  Przygotowanie i wydawanie dań

  HGT.12.  Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Praktyki zawodowe – 8 tygodni

 

Po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe absolwent uzyskuje tytuł technika żywienia i usług gastronomicznych. Na życzenie każdy absolwent może otrzymać Suplement do Dyplomu - tzw. Europass, również w wersji angielskiej.

       Technikum żywienia i usług gastronomicznych stworzone jest dla ludzi lubiących przygody ze sztuką kulinarną, dbających o siebie i innych, myślących o zdrowym odżywianiu i przedsiębiorczych. Uczniowie zdobywają umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny. Uczą się urządzać zakłady gastronomiczne, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznesplanu itp.

     Technikum kształci absolwenta, który potrafi stosować nowoczesne metody zarządzania i finansowania działalności gospodarczej: fachowo i kompleksowo obsługiwać zleceniodawcę, organizować bale, wesela; organizować żywienie zbiorowe, projektować i aranżować wnętrza sal konsumpcyjnych, obliczać wartość energetyczną i odżywczą produktów spożywczych i potraw. Szkoła posiada  dobrze wyposażone pracownie gastronomiczne, w których odbywają się zajęcia praktyczne.

  Absolwent potrafi przygotować oferty różnych zakładów gastronomicznych, organizować promocję i reklamę, aktywnie poszukiwać zatrudnienia na rynku pracy.
Absolwent tego kierunku może podejmować pracę:

·         we wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych zajmujących się prowadzeniem działalności gastronomicznej (hotele, restauracje, kawiarnie, bary, pensjonaty, promy, statki pasażerskie),

·         na stanowisku menadżera gastronomii w obiektach hotelowych

·         w obiektach zbiorowego żywienia (stołówki, domy opieki…),

·         w instytucjach zajmujących się obrotem żywnością,

·         w instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywności,

·         w organizacjach ochrony konsumenta oraz obiektach zbiorowego zakwaterowania

Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług żywieniowych, cateringowych, hotelarskich i agroturystycznych.

      Zdobyte kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych mogą być podwyższane poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka oraz innych kierunkach związanych z żywieniem i dietetyką, zarządzaniem gastronomią i hotelarstwem, promocją i marketingiem usług.


Technikum: Technik żywienia i usług gastronomicznych
To
jest klasa dla Ciebie!


 

Ostatnia aktualizacja ( Poniedziałek 11 marca 2019 )
Technik hotelarstwa
Napisał Sekretariat   
Poniedziałek 11 marca 2019

 

 

TECHNIK HOTELARSTWA

 Rozszerzenia: geografia, język angielski.
Język I: angielski
Język II: niemiecki/rosyjski

Podczas nauki w klasie o tym profilu uczeń ma możliwość zdobycia dwóch  kwalifikacji w zawodzie:

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

HGT.06. Realizacja usług w recepcji

Praktyki zawodowe – 8 tygodni

     Po zdaniu egzaminów z obu kwalifikacji uczeń otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik hotelarstwa (a na życzenie każdy absolwent może otrzymać Suplement do Dyplomu - tzw. Europass, również w wersji angielskiej). 

Technik hotelarstwa znajduje zatrudnienie na wielu stanowiskach w obiektach świadczących usługi noclegowe i gastronomiczne w kraju i za granicą. Zajmuje się też obsługą wszelkiego rodzaju imprez, takich jak: kongresy, konferencje, targi i bankiety. Przygotowuje odpowiednie dla gości zestawy usług, przy świadczeniu których wykorzystuje m.in.: znajomość języków obcych, szeroką wiedzę z zakresu hotelarstwa, turystyki i gastronomii, nowoczesne techniki public relations i różnorodne formy reklamy.

 

Technikum: Technik hotelarstwa
To
jest klasa dla Ciebie!

Ostatnia aktualizacja ( Poniedziałek 11 marca 2019 )
Biuletyn Informacji Publicznej w ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie
Facebook szkoły
ePUAP2
ePUAP
Dziennik UONET+

Ważne strony
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Powiat włodawski
Nasz Patron -2 Mazowiecki Pułk Saperów
Kuratorium Oświaty w Lublinie
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Publiczne Gimnazjum Nr 1 we Włodawie
Publiczne Gimnazjum Nr 2 we Włodawie

W skrócie
Pomysł utworzenia II Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie dojrzewał od początku przemian, jakie dokonały się w Polsce w 1989 roku. Jednak dopiero w roku szkolnym 1990/91 można było przystąpić do przygotowania konkretnych projektów otwarcia nowej szkoły. Szczególnie zaangażowani w dzieło tworzenia II LO we Włodawie byli: mgr Józef Pawlin ówczesny dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 , który kończąc swoja kadencję dyrektorską, za punkt honoru postawił sobie utworzenie liceum ogólnokształcącego przy istniejącym już zespole szkół.
Licznik odwiedzin
5754518